Chuyện vui: Đau bụng uống nhân sâm

19/05/2021
Nguyễn Thanh Phương

Chuyện xưa kể rằng, có thầy lang kia được mời chữa bệnh đau bụng cho một người, thầy giở sách thuốc ra tra thấy ghi “đau bụng uống nhân sâm” bèn làm theo. Kết quả người bệnh chết. Người nhà túm thầy đưa lên quan huyện, thầy bảo tôi chỉ làm theo sách dạy. Quan bắt mở sách ra xem, thì ra câu ấy còn hai chữ viết ở trang sau, là “đau bụng uống nhân sâm... tắc tử”.

Zalo
Hotline
ĐẠI LÝ SÂM BỐ CHÍNH TUỆ LÂM KHÁNH AN